Kafésjakk

Kafésjakk

Med jevne mellomrom arrangerer jeg cafesjakkturneringer i Oslo. Det siste året har det blitt spilt på både Blå og Chateu Neuf. Her møtes spillere på alle nivåer, alt fra stormestre til helt begynnere. På Blå var det langt over 100 deltakere.

God stemning på en cafesjakkturnering i 2014. Foto: Tajei Joten Svensen
God stemning på en cafesjakkturnering i 2014. Foto: Tajei Joten Svensen