Heid Røneid

Torbjørn er en fantastisk god sjakk-trener. Han er meget pedagogisk, ser hva eleven trenger å jobbe med og forklarer på en måte som gjør at man husker det man har lært i lang tid. Første gang jeg trente med Torbjørn var under NM i 2011. Da gikk jeg opp 120 ratingpoeng på én uke. Han er også veldig flink til å spre sjakk-glede og jeg vil på det sterkeste anbefale han som trener, både for voksne og barn.

I forbindelse med Landsturneringen i 2011 forberedte jeg Heidi til partiene. Etter dette fristet det med mer sjakktrening, og Heidi gjorde stor fremgang på kort tid.