tempoet-i-stilling

Å forstå tempoet i en stilling

kr 100,00

Kategorier: , ,

Produktbeskrivelse

Sterke spillere forstår hvilke stillinger som skal spilles med høy intensitet. Dette gir dem svar på om det er riktig å angripe, eller om man for eksempel skal ofre en bonde for initiativ. På samme måte ved de når det er riktig med rolig manøvrering, og når man skal forsvare seg.

Dette er den viktigste forskjellen mellom mestere og vanlig klubbspillere. Den vanlige klubbspiller har ofte en klart definert spillestil, og på den måten begrenser det forståelsen i ulike stillingstyper. Når man kjører bil er man nødt til å skifte gir i ulike situasjoner, og slik er det i sjakken også. Noen ganger er det førstegir som teller, mens andre ganger er det fullt fart med høyt gir.

I eksemplene i denne videoen vil du se viktigheten av dette temaet. Du vil få en fortåelse av tempoet i stillingen ovenfor deg, og dette vil hjelpe deg i å ta de riktige avgjørelsene.